Legal

Credits

Koncepce a výroba:

Tento internetový obchod byl vytvořen pomocí softwaru Prestashop Shopping Cart, podívejte se na blog elektronického obchodu PrestaShop, kde najdete novinky a rady týkající se prodeje online a provozování webových stránek elektronického obchodu.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Nákup a prodej zboží a služeb na https://www.keramikabilek.cz

Abych mohl zpracovat vaši objednávku potřebuji znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracovávám výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získávám výhradně na základě vaší registrace na https://www.keramikabilek.cz případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak  to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že mně udělíte souhlas, budu vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na mé stránce. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo ve svém účtu na adrese: https://www.keramikabilek.cz/uzivatel/ucet/nastaveni-osobní udaje.

E-mailová podpora

V případě, že mně kontaktujete na některém z  kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře na adrese https://www.keramikabilek.cz/kontakt, můžu vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivuji. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že mně kontaktujete na některém z mích kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžu požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na https://www.keramikabilek.cz/sprava-cookies.

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách https://www.keramikabilek.cz. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@keramikabilekcz.

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

  1. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
  2. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách https://www.keramikabilek.cz můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.keramikabilek.cz/kontakt.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Petr Bílek keramika, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha
  • Přepravní společnosti. Zásilkovna  a Česká pošta za učelem přepravy balíků
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá

Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech THINline s.r.o.

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov, se kterou mám uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 28.01.2023, datum poslední revize je 28.01.2023 a tímto dnem nabývá platnosti.