Seznam produktů značky Keramika Petr Bílek

  • Výrobky uváděné mojí dílnou na trh , jsou vyráběny a kontrolovány v souladu se všemi normami a předpisy , vztahující mi se k užitkové keramice. 

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1935/2004, požadavkům zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášce MZ ČR č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, vyhlášce č.186/2003 Sb. pro styk s potravinami. výrobky také vyhovují i senzorické zkoušce.  

  • Toto prohlášení je vydáno na základě zkušebního protokolu č. P 1151 – 1154/2007 a výsledků zkoušek ČSN 700540 – 2 , který udává poměr těžkých kovů ve výrobcích

  • Výrobky uváděné mojí dílnou na trh , jsou vyráběny a kontrolovány v souladu se všemi normami a předpisy , vztahující mi se k užitkové keramice. 

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1935/2004, požadavkům zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášce MZ ČR č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, vyhlášce č.186/2003 Sb. pro styk s potravinami. výrobky také vyhovují i senzorické zkoušce.  

  • Toto prohlášení je vydáno na základě zkušebního protokolu č. P 1151 – 1154/2007 a výsledků zkoušek ČSN 700540 – 2 , který udává poměr těžkých kovů ve výrobcích

Aktivní filtry